Arrangeren

Wanneer de ondersteuningsbehoefte van een leerling de basisondersteuning van de school overstijgt, kan er een arrangement worden aangevraagd. Daarbij kan worden gedacht aan leerlingen die wegens ziekte of ongeval thuisonderwijs nodig hebben of aan voorzieningen die nodig zijn om het kind op school (tijdelijk) te helpen. Voor de aanvraag kan door de school contact worden opgenomen met Jan-Willem Wolke, 050-3210456.

De arrangementen worden duurzaam ingezet, d.w.z. dat ze tijdelijk zijn en zichzelf overbodig moeten maken. Arrangementen zijn niet bedoeld om leerlingen langdurig individueel te ondersteunen. Wanneer dit nodig is kan de school gebruik maken van het eigen zorgbudget of zal naar een beter passende onderwijssetting moeten worden gezocht, bijvoorbeeld SBO.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies