Leerling

Individueel onderzoek en advisering op het gebied van:

 1. Lezen, spellen, rekenen, zoals dyslexie, dyscalculie
 2. Werkhouding, zoals concentratieproblemen
 3. Gedrag
 4. Sociale en emotionele ontwikkeling
 5. Intelligentie
 6. (Hoog)begaafde leerlingen
 7. Advisering m.b.t. leerlingen met een specifieke hulpvraag: LG (lichamelijk gehandicapt), LZ (langdurig ziek), ZML (zeer moeilijk lerend). In nauwe samenwerking met Plateau Integrale Kindcentra en de Downpoli van het Martiniziekenhuis worden er ten aanzien van kinderen met Downsyndroom voorschoolse trajecten uitgevoerd.  
 8. Advisering m.b.t. voortgezet onderwijs
 9. Advisering en aanvragen van Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor verwijzen S(B)O 

Kortdurende begeleidingstrajecten (individueel of in een klein groepje) op het gebied van:

 1. Lezen, rekenen (bijvoorbeeld ontwikkelen van een spiekboekje)
 2. Werkhouding en gedrag
 3. Executieve functies (Beter bij de les)
 4. Advisering t.a.v. aangepaste materialen en hulpmiddelen die afwijken van de reguliere methodes
 5. Rots en Water training (sociale vaardigheidstraining)
 6. Kindercoaching en speltherapie

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies