Bovenschoolse voorzieningen

Bovenschoolse plusgroep (voor hoogbegaafde kinderen)

De Bovenschoolse plusgroep is een voorziening van Openbaar Onderwijs Groningen die dient als aanvulling op het passend onderwijsaanbod van onze scholen. Met de bovenschoolse plusgroep wordt geprobeerd de betere leerlingen in staat te stellen om het beste uit zichzelf te halen door met en van elkaar te leren. Ook in de lessen wordt veel aandacht besteed aan de sociale competenties en het zelfbeeld. 
Een leerling met een hoge begaafdheid werkt met een compact lesprogramma en krijgt in eerste instantie op de ‘eigen school’ een aanvullend aanbod aan lesmateriaal. Blijkt dit aanbod niet voldoende te zijn dan kan de bovenschoolse plusgroep aangeboden worden. In deze groep komen leerlingen van verschillende basisscholen van Openbaar Onderwijs Groningen bij elkaar om specifieke vaardigheden aan te leren en te vergroten;
- Leren leren: werkhouding, planmatig werken, inzicht in eigen manier van leren
- Leren denken: analytisch denken, creatief denken en kritisch denken
- Leren (samen)leven: inzicht in jezelf, samenwerken.
 

WIJ-teams

Op de scholen voor Voortgezet Onderwijs werken sinds april 2016 medewerkers van de bovenschoolse Wij-teams.
Deze medewerkers zijn in dienst van de gemeentes en zijn geregeld op de scholen aanwezig.
De WIJ-teams hebben drie kerntaken:
- (preventieve) gesprekken met leerlingen voeren
- verbinding leggen met de WIJ-teams van de gemeente waar de leerling woonachtig is
- interventies in het kader van inzet jeugdhulp voor de leerlingen
 
Andere bovenschoolse faciliteiten zijn Rebound en de Internationale Schakelklas.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies