Passend onderwijs

Binnen Openbaar Onderwijs Groningen is er plaats voor iedere leerling. De wet op het Passend Onderwijs betekent in het kort dat reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken en dat scholen zorgplicht hebben. De school waar een leerling is ingeschreven moet zorgen voor een passende plek. Verder werken scholen samen met de gemeenten en de jeugdhulpverlening aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg.

Alle scholen hebben vastgelegd welke basisondersteuning zij leerlingen kunnen bieden. Daarnaast ligt vast welke extra ondersteuning er mogelijk is per school of locatie. Wat een school kan bieden aan passend onderwijs staat in het ondersteuningsprofiel dat ouders kunnen opvragen. Bij de meeste scholen staat het profiel op de website. Verder zijn de profielen te vinden op de website van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Groningen. De school krijgt jaarlijks middelen van het samenwerkingsverband als tegemoetkoming om de extra ondersteuning zoals beschreven in het ondersteuningsprofiel mogelijk te maken.

Als het een school niet lukt om een leerling voldoende ondersteuning te bieden, moet de school een passende plek zoeken: een andere school of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Voor een plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs moet de school samen met de ouders/verzorgers een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband. 

 

 

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies